0 Comments

Onderwijs tijdens de lockdown in Phulanya

“mama, als u ook mee wilt doen met netbal, moet u ook een werkboek maken van One Hope Malawi!”
(Ulemu Mathewe, 10 jaar)

Het gonst van leven in Phulanya. Iedereen is thuis: kinderen en volwassenen. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat alle scholen gesloten zijn. Alle kinderen tot en met zeven jaar zijn onderweg naar één van de tien kleutergroepen. De leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan met hen mee om les te geven aan de kleuters. Wat voelen ze zich verantwoordelijk en volwassen! De kinderen van de basisschool blijven thuis. Ze zijn ijverig bezig met hun werkboek. Soms is het best lastig en dan helpen de kinderen elkaar. De ouders vinden het ook interessant en kijken mee met de kinderen. Dat is bijzonder, want normaal zijn de ouders niet zo betrokken op het onderwijs van hun kinderen. Zodra het werk in de werkboeken klaar is, wordt de doos met speelgoed tevoorschijn gehaald! Sommige kinderen spelen met de bal, andere kinderen maken een tekening en er zijn kinderen aan het touwtje springen! Er is geen sprake van verveling, in tegendeel het bruist van bedrijvigheid en leven in het dorp! De leerlingen van het voorgezet onderwijs gaan rond 13:30 naar school en krijgen les van Khumbo en Janien. De eerste dag waren 8 leerlingen op tijd. Na drie weken waren alle 32 leerlingen op tijd! Ze zijn enorm gegroeid.
De moeders willen ook wel mee doen met netbal, maar het mag niet van de kinderen. Alleen de kinderen die meedoen aan het onderwijs project! De kinderen hadden ons wel een beetje té letterlijk genomen, maar aan de andere kant is het wel een motivatie geweest voor de moeders. Ze kwamen met de vraag of dat wij hen wilden leren lezen en schrijven! Prachtig om te zien dat ze zelf zo gemotiveerd zijn om te leren!

Quotes:
Zomaar een aantal uitspraken van de kinderen/jongeren van Phulanya tijdens het onderwijs project in Phulanya:

Doordat ik les heb gegeven aan de kleuters, heb ik geleerd om op tijd te komen.
(Prince Kwapatila, 21 jaar)
Ik was eerst heel verlegen, maar door dit project heb ik geleerd om niet meer zo verlegen te zijn.
(Godfrey Matiki, 19 jaar)
Ik wilde eigenlijk niet meer terug naar school (groep 8), maar nadat ik het werkboek heb gemaakt, ga ik toch weer terug naar school!
(Sheila Jaffali, 16 jaar)
Wat ben ik blij dat ik naar de kleuterschool mag. Ik kon nooit naar de keuterschool, omdat ik dan twee uur moest lopen. Nu is het vlakbij mijn huis!
(Francis Kadzuwa, 5 jaar)
Wow! We hebben nu een voetbal, dat wilden we altijd al zo graag hebben.
(Precious Nyalugwe, 10 jaar)
Wilt u alstublieft mijn werkboek nakijken?
(Promise Makawa, 8 jaar)

Resultaat
De scholen zijn weer open en dat betekent dat het project aan een einde is gekomen. Wij hadden als doel dat minimaal 80% van de ingeschreven kinderen ook actief deel zouden nemen aan het onderwijs project. Wij zijn hierin geslaagd met een gemiddelde actieve deelname van 84,6%. Hieronder kunt u de resultaten zien:

– Kleuterschool: 75,4% van de leerlingen heeft actief deelgenomen in één van de tien kleutergroepen.
– Basisschool: 86,9% van de leerlingen van de basisschool heeft zijn/haar werkboek gemaakt en ingeleverd.
– Voorgezet onderwijs: 91,4% van de leerlingen van het voorgezet onderwijs heeft actief deelgenomen aan de lesmomenten in de middag.

Als beloning hopen alle kinderen/jongeren van Phulanya volgende week zaterdag een setje tweedehands kleding te ontvangen. Voorwaarde is dat ze actief hebben deelgenomen aan het project.