De aarde warmt op met klimaatveranderingen tot gevolg. Ook in Malawi is dit voelbaar. Phulanya heeft ieder jaar te maken met overstromingen of extreme droogte. One Hope Malawi zet zich in om de effecten van de klimaatverandering te bestrijden en de bevolking voor te bereiden op de overstromingen en extreme droogte.

  • 2 x per jaar overstromingen in Phulanya
  • 50+ huizen ingestort door overstromingen in 2020 in Phulanya
  • 9 mannen opgepakt omdat ze een doorgang probeerden te maken voor het water in Phulanya

Huidige situatie in Phulanya
De gemeenschap Phulanya heeft jaarlijks te maken met overstromingen.  Ontbossing is één van de bedreigende factoren. Dit jaar zijn er 9 mannen gearresteerd, omdat ze een doorgang voor het water probeerden te maken. De rechtszaak wordt door ons op de voet gevolgd.

Wat doen wij?
Stichting One Hope Malawi zet zich in om de gevolgen van de klimaatveranderingen te bestrijden. Zo zal er gestart worden met herbebossing. De lokale bevolking zal voor de bomen zorgen, onder toezien van een veldwerker van One Hope Malawi.

In tijden van overstromingen zullen wij noodhulp aanbieden, in samenwerking met de overheid. Om goed in kaart te krijgen wat voor hulp er per huishouden nodig is, zal er gedurende het jaar in kaart gebracht worden wat de oogst was per huishouden, welke hulp er al ontvangen is en wat er verder nog nodig is. Dit om alle middelen eerlijk te kunnen verdelen.

Daarnaast zullen wij ons richten op het voorbereiden van de gemeenschap op overstromingen en extreme droogte. Dit wordt gedaan door het aanbieden van trainingen aan het lokale ontwikkelings comité, die de informatie door zullen geven aan de lokale gemeenschap. Twee mensen uit het ontwikkelings comité zullen zich focussen op klimaatveranderingen.