De aarde warmt op met klimaatveranderingen tot gevolg. Ook in Malawi is dit voelbaar. Phulanya heeft ieder jaar te maken met overstromingen of extreme droogte. One Hope Malawi zet zich in om de effecten van de klimaatverandering te bestrijden en de bevolking voor te bereiden op de overstromingen en extreme droogte.

Huidige situatie in Phulanya
Overstromingen en droogtes, als gevolg van klimaatverandering, zorgen voor mislukte oogsten, schade aan huizen en het verspreiden van ziektes. Ontbossing is één van de bedreigende factoren.

  • 2 x per jaar overstromingen in Phulanya
  • 50+ huizen ingestort door overstromingen in 2022 in Phulanya

Wat doen wij?
Ons programma richt zich op het vergroten van de weerbaarheid van de gemeenschap tegen klimaatverandering en het promoten van oplossingen voor de uitdagingen rondom klimaatverandering en het milieu.

  • Het bieden van noodhulp om de weerbaarheid te vergroten bij (natuur-) rampen.
  • Begrip en bewustwording over belangrijke klimaatprocessen te creëren.
  • Het aanpassingsvermogen aan klimaatveranderingen te versterken (o.a. door het planten en verzorgen van nieuwe bomen en door woningen te verstevigen).

Budget 2023
€12.000,-