Stichting One Hope Malawi wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk.

Rol van het bestuur

  • Uitwerken van een strategie
  • Zorgen dat de strategie wordt gerealiseerd
  • Werk in Malawi ondersteunen  en aansturen

Kenmerken

  • Verscheidenheid van haar leden: verschillende achtergronden, kennis en vaardigheden
  • Betrokkenheid en motivatie voor het werk in Malawi
  • Beslissingen worden gemaakt bij een meerderheid van stemmen en worden onderbouwd door de vakkennis van al haar leden. 

Martin Rietveld

Voorzitter

Linkedin one hope malawi

Auke Minnema

Penningmeester

Linkedin one hope malawi

Annemijn van den Boogaard – van Gent

Secretaris

Linkedin one hope malawi

Wil jij meebouwen aan onze visie & missie?

Klik dan op onderstaande knop om ons werk te ondersteunen