Wij geloven in God en geloven dat de kerk een grote bemoediging kan zijn voor ons werk in Malawi.

Bidden

Als kerk kunt u ons helpen door voor ons te bidden tijdens de dienst of in de gebedskring. Met Gods hulp kunnen wij ons inzetten voor de uitbreiding van het koninkrijk van God en de bestrijding van armoede.

Collecte

Om onze projecten financieel te ondersteunen, kunt u een collecte organiseren in uw kerkelijke gemeente. Het bedrag dat opgehaald wordt kunt u overmaken naar ons bankrekeningnummer:

IBAN: NL97ANBA0881988871
T.n.v. Stichting One Hope Malawi
Beschrijving: Collecte (Naam kerk)

Neem contact met ons op om meer informatie te ontvangen over ons werk of om flyers te ontvangen die bij de in- of uitgang neergelegd kunnen worden. E-mail: donations@onehopemalawi.com