Als school kunt u voor Stichting One Hope Malawi een sponsoractie houden.

Hoe Werkt Het?

Als school kunt u dit op verschillende manieren doen:

  • De leerlingen iedere week een klein bedrag mee te laten nemen naar school
  • activiteiten organiseren voor One Hope Malawi verspreid over het jaar; of
  • het organiseren van een eemalige sponsoractie voor One Hope Malawi.

Wat Kunt U Verwachten? 

Het opgehaalde geld kan in een collectebus op school gedaan kan worden. Op deze manier leren uw leerlingen dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wij voorzien één grote collectebus per school, posters voor in de school en een geldthermometer per klas of school. Op deze manier gaat het ook echt leven voor de leerlingen. Daarnaast zullen wij  twee keer per (school)jaar een update geven over wat er met het geld is gedaan, dit begeleidt met een aantal foto’s. Als school kunt u het opgehaalde geld overmaken naar ons bankrekeningnummer: NL97ANBA0881988871

Kom In Actie Als School