0 Comments

Jaarverslag 2023 online!

Met veel plezier delen wij het jaarverslag 2023 van Stichting One Hope Malawi. Hierin beschrijven wij de activiteiten van onze missie om de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen in Malawi te verbeteren. Een missie die wij niet alleen vormgeven maar samen met onze lokale medewerkers, lokale (overheids)instanties en met onze donateurs en sponsoren.

Het was een bewogen jaar, waarin we veel resultaten met elkaar mochten vieren, maar er ook uitdagingen lagen die invloed hadden op ons werk in Phulanya. Het eerste gedeelte van 2023 stond grotendeels in het teken van de gevolgen van cycloon Freddy. De cycloon heeft een enorme impact gehad op de leef-omstandigheden van de gemeenschap. Hoewel het een uitdagende periode was zijn we dankbaar dat we zoveel mensen hebben kunnen helpen en na enige tijd onze projecten konden voortzetten.

Ook zorgde de devaluatie (44%) van de Malawiaanse Kwacha voor veel onrust in het land. Het leven in Malawi is velenmalen duurder geworden. U kunt zich misschien voorstellen dat dit enorme gevolgen heeft voor het dagelijks leven in Malawi, zeker voor de allerarmsten. Deze ontwikkeling heeft ook consequenties gehad op onze projecten, waarbij we doelstellingen hebben moeten aanpassen of minder hard zijn gegroeid dan gehoopt.

De officiële opening van de kleuterschool en de nieuwe waterput in Namagawa vormde het afgelopen jaar één van de hoogtepunten. Het gebouw en de waterput zijn een absolute verrijking voor de gemeenschap. Ook het grootschalige evangelisatie evenement was een bijzondere mijlpaal. Met ruim 3500 bezoekers uit 19 verschillende kerken en 2 moskeeën heeft dit evenement eenheid gebracht binnen de lokale gemeenschap.

Ook zijn we dankbaar voor en trots op de uitvoering van onze doorlopende projecten: fietsen voor kinderen om naar school te gaan, bijles voor middelbare scholieren met een leerachterstand, het aanbieden van studiefondsen en kleuteronderwijs, ondersteuning in de landbouw, het planten van bomen en het beschikbaar stellen van Bijbels onderwijs. Het zijn belangrijke voorbeelden van projecten waarin we de lokale gemeenschap konden ondersteunen.

Via deze weg willen we iedereen bedanken die betrokken is bij ons werk en onze activiteiten het afgelopen heeft ondersteund. Met elkaar leveren we een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap in Phulanya. We kijken er naar uit om onze missie de komende jaren verder invulling te geven. Together for better!

Team One Hope Malawi