Goed onderwijs zorgt ervoor dat een land zich verder kan gaan ontwikkelen en de levensstandaard van de inwoners zal verbeteren. One Hope Malawi zet zich ervoor in om meer kinderen naar school  te laten gaan. 

Huidige situatie in Phulanya
In Phulanya is het schoolverzuim heel hoog. De kinderen in Phulanya moeten dagelijks lange afstanden lopen naar school. Dit wordt bemoeilijkt tijdens het regenseizoen, omdat er dan veel overstromingen zijn. Er is daarnaast een groot gebrek aan schooluniformen en schoolmaterialen. Daarnaast is er vaak onvoldoende geld beschikbaar om het schoolgeld te kunnen betalen. Dit resulteert in de volgende cijfers:

  • 58% van de jongens in Malawi voltooid de basisschool
  • 48% van de meisjes in Malawi voltooid de basisschool
  • 38% van de leerlingen in Malawi stroomt door van het basis- naar het voortgezet onderwijs.
  • 5 – 10 KM afstand die de kinderen dagelijks naar school lopen

Wij doen wij?
Ons onderwijsprogramma biedt interventies op maat om de toegang tot onderwijs te bevorderen en de onderwijsresultaten van kansarme kinderen te verbeteren. Dit zal gebeuren in samenwerking met de lokale scholen. We richten ons op:

  • Het opzetten van kwalitatief kleuteronderwijs
  • Het faciliteren van fietsen aan leerlingen om de bereikbaarheid naar scholen te vergroten.
  • Het aanbieden van studiefondsen voor jonge meiden en jongens van het voortgezet en hoger onderwijs om schoolgeld en -materialen te kunnen betalen.
  • Het organiseren van remedial teaching voor extra ondersteuning voor studenten van het voortgezet onderwijs met leerachterstanden of-problemen.