One Hope Malawi is erkent door de Nederlandse belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en door het CBF als goed doel.

ANBI status

One Hope Malawi is erkent door de Nederlandse belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs ons werk financieel kunnen ondersteunen met belastingvoordeel.

CBF Erkend goed doel

One Hope Malawi is door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, erkent als goed doel.

De toelichting hierop vanuit het CBF is als volgt:
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Wil jij meebouwen aan onze visie & missie?

Klik dan op onderstaande knop om ons werk te ondersteunen