Landbouw is de hoofdbron van inkomen voor de inwoners van Malawi. Door de jaarlijkse overstromingen en de extreme droogte in Phulanya is de oogst niet voldoende om de inwoners te voorzien van voedsel.  One Hope Malawi zet zich in om te zoeken naar oplossingen om meer oogst te creeëren in Phulanya.

  • 86% van de Malawianen werkt in de (kleinschalige) landbouw sector
  • 100% van de inwoners van Phulanya heeft nauwelijks toegang tot voldoende voedsel

Huidige situatie in Phulanya
Meer dan 90% van de inwoners van Phulanya is werkzaam in kleinschalige landbouw. De inwoners verbouwen zelf gewassen, verkopen tomaten of helpen mee op het land. De oogst in niet voldoende voor het hele jaar. Alle inwoners van Phulanya hebben te maken met honger.

Wat doen wij
Samen met de gemeenschap gaan wij op zoek naar oplossingen om meer oogst te creeëren. Dit wordt gedaan in samenwerking met lokale experts op het gebied van landbouw. Om alle mogelijkheden voor verbetering en de behoefte daartoe beter in kaart te krijgen, zal er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd worden.

Om meer oogst te creëren en de kwaliteit van de oogst te verbeteren, zal eerst geïnventariseerd worden welke gewassen groeien in Phulanya. Vervolgens zullen specifieke opleidingen aangeboden worden en wordt hulp gefaciliteerd om te zorgen dat kwantiteit en kwaliteit verbeterd kunnen worden. Ook zal er onderzoek gestart worden naar welke, voor de lokale bevolking, nieuwe gewassen er goed gedijen in Phulanya. Deze kunnen we later in overleg met de lokale bevolking ook gaan laten verbouwen.