Landbouw is de hoofdbron van inkomen voor de inwoners van Malawi. Door de jaarlijkse overstromingen en de extreme droogte in Phulanya is de oogst niet voldoende om de inwoners te voorzien van voedsel.  One Hope Malawi zet zich in om te zoeken naar oplossingen om meer oogst te creeëren in Phulanya.

  • 86% van de Malawianen werkt in de (kleinschalige) landbouw sector;
  • 100% van de inwoners van Phulanya heeft nauwelijks toegang tot voldoende voedsel.

Huidige situatie in Phulanya
Meer dan 90% van de inwoners van Phulanya is werkzaam in kleinschalige landbouw. De inwoners verbouwen zelf gewassen, verkopen tomaten of helpen mee op het land. De oogst in niet voldoende voor het hele jaar. Alle inwoners van Phulanya hebben te maken met honger.

Wat doen wij?
Slimme landbouwtechnologieën en -praktijken zijn nodig om de productiviteit en opbrengsten van de landbouw te vergroten. We doen dit door:

  • Het beschikbaar stellen van geschikte zaden en hulpmiddelen (o.a. gewasbescherming en kunstmest) voor de landbouw;
  • Voorlichting te geven over het ontwikkelen van goede landbouwtechnieken en over de groei en het gebruik van gewassen.

Samen met de gemeenschap gaan wij op zoek naar oplossingen om meer oogst te creeëren. Dit wordt gedaan in samenwerking met lokale experts op het gebied van landbouw. Om meer oogst te creëren en de kwaliteit van de oogst te verbeteren, zal geïnventariseerd worden welke (nieuwe) gewassen goed groeien in Phulanya.