Malawi is een overwegend Christelijk land. One Hope Malawi zal zich voornamelijk inzetten op discipelschap, kennis over de Bijbel en begeleiding in het dagelijks leven.

  • 90% van de inwoners van Phulanya is christen;
  • 6% van de inwoners van Phulanya is moslim;
  • 3 % van de inwoners van Phulanya hangt een traditioneel geloof aan.

Huidige situatie in Phulanya
In Phulanya is ongeveer 80% van de bevolking Christen. Toch is er veel behoefte aan discipelschap, kennis over de Bijbel en begeleding in het dagelijks leven. Er zijn verschilende kleine kerkelijke gemeenschappen aanwezig. Het meerendeel van de inwoners van Phulanya hebben geen eigen Bijbel ter beschikking.

Wat doen wij?
Stichting One Hope Malawi werkt samen met een lokale voorganger die nauw verbonden is met de gemeenschap van Phulanya. Samen met hem hopen wij ons te focussen op discipelschap. We richten ons op:

  • Persoonlijke en geestelijke ondersteuning d.m.v. bezoek aan alle huishoudens in Phulanya door de lokale dominee;
  • Het uitdelen van (kinder-)bijbels in eigen taal aan alle huishoudens in Phulanya;
  • Het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten waar Bijbels onderwijs centraal staat.

Budget 2023
€22.000,-