Met ons programma “Evangelisatie in Phulanya” willen we door verschillende activiteiten bijbels onderwijs en pastorale hulp aanbieden aan de gemeenschap in Phulanya. Onze benadering is om het evangelie te verspreiden, het begrip van en de toewijding van mensen aan het woord van God te versterken, zonder noodzakelijkerwijs een nieuwe kerk op te richten.

Huidige situatie in Phulanya
Malawi is een overwegend Christelijk land.

  • 90% van de inwoners van Phulanya is christen;
  • 6% van de inwoners van Phulanya is moslim;
  • 3 % van de inwoners van Phulanya hangt een traditioneel geloof aan.

Ondanks het grote percentage christenen ontbreekt het vaak aan kennis en onderwijs over de Bijbel. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat de meerderheid geen eigen Bijbel heeft. Veel christenen leven in angst voor hekserij of hangen ook nog andere traditionele geloven aan. Dit heeft een grote invloed op de kerken en het christelijke geloof in Malawi. Er zijn in de loop van de tijd veel verschillende kerken ontstaan. In de omgeving van Phulanya kun je zo’n 50 kleine kerkjes vinden. Deze kerken werken niet of nauwelijks met elkaar samen. Er is een grote behoefte aan discipelschap, bijbels onderwijs en pastorale begeleiding in het dagelijks leven van de gemeenschap.

Wat doen wij?
Onze evangelisatie activiteiten worden uitgevoerd door twee lokale predikanten in dienst van Stichting One Hope Malawi die nauw verbonden zijn met de gemeenschap van Phulanya. Onze projecten richten zich op:

  • Persoonlijke en geestelijke ondersteuning d.m.v. bezoek aan alle huishoudens in Phulanya door de lokale dominee;
  • Het beschikbaar stellen van (kinder-)bijbels in eigen taal;
  • Het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten waar Bijbels onderwijs centraal staat;
  • Het organiseren van een jaarlijks grootschalig evangelisatie evenement om eenheid onder kerken te bewerkstelligen.