Malawi is een overwegend Christelijk land. One Hope Malawi zal zich voornamelijk inzetten op discipelschap, kennis over de Bijbel en begeleiding in het dagelijks leven.

  • 90% van de inwoners van Phulanya is christen
  • 6% van de inwoners van Phulanya is moslim
  • 3 % van de inwoners van Phulanya hangt een traditioneel geloof aan

Huidige situatie in Phulanya
In Phulanya 90% is Christen. Toch is er veel behoefte aan discipelschap, kennis over de Bijbel en begeleding in het dagelijks leven. Er zijn verschilende kleine kerkelijke gemeenschappen aanwezig. Het meerendeel van de inwoners van Phulanya hebben geen eigen Bijbel ter beschikking.

Wat doen wij?
Stichting One Hope Malawi werkt samen met een lokale voorganger die nauw verbonden is met de gemeenschap van Phulanya. Samen met hem hopen wij ons te focussen op discipelschap. Veel inwoners zijn wel christen, maar hebben behoefte aan meer diepgang in hun geloof en kennis van de Bijbel. Er zullen Bijbels in Chichewa, de eigen taal, uitgereikt worden. Daarnaast zal er pastorale hulp geboden worden in het dagelijks leven. Er zullen activiteiten georganiseerd worden voor de jeugd en kinderen met een Bijbels thema, met de focus op een persoonlijk geloof en meer kennis van de Bijbel.

Begroting 2022:            Reeds opgehaald:
€19.200,-                        71%