Malawi is a predominantly Christian country. One Hope Malawi will mainly focus on discipleship, knowledge of the Bible and guidance in daily life.

  • 90% van de inwoners van Phulanya is christen;
  • 6% van de inwoners van Phulanya is moslim;
  • 3 % van de inwoners van Phulanya hangt een traditioneel geloof aan.

Current situation in Phulanya
In Phulanya is ongeveer 80% van de bevolking Christen. Toch is er veel behoefte aan discipelschap, kennis over de Bijbel en begeleding in het dagelijks leven. Er zijn verschilende kleine kerkelijke gemeenschappen aanwezig. Het meerendeel van de inwoners van Phulanya hebben geen eigen Bijbel ter beschikking.

Our program
Our program focuses on spiritual growth and development through interdenominational evangelism, by:

  • Personal and spiritual counseling through visits to all the households in Phulanya by our local pastor;
  • Handing out (Children’s) Bibles in their own language to all the households in Phulanya;
  • Organizing weekly evangelism gatherings which focus on Biblical knowledge.

Budget 2023
€22.000,-