Toegang tot zorg is een mensenrecht. Voor veel inwoners van Phulanya, Malawi is dit niet vanzelfsprekend. One Hope Malawi zet zich in om iedereeen toegang te bieden tot gezondheidszorg. Daarnaast ligt onze focus op preventie en gezond leven.

  • €2,50 Prijs voor één consulatie in het ziekenhuis
  • 44% van de inwoners van Phulanya drinkt water uit de rivier  
  • 1 Waterpomp aanwezig voor meer dan 1000 inwoners in Phulanya

Huidige situatie in Phulanya
De gemeenschap heeft niet tot nauwelijks toegang tot de gratis gezondheidszorg van de overheid. De inwoners hebben geen geld om naar een privékliniek te gaan. De gemeenschap heeft één waterpomp en één waterput ter beschikking als bron voor schoon drinkwater. De helft van de inwoners haalt water uit de rivier.

Wat doen wij?
One Hope Malawi heeft in 2020 en 2021 noodhulp kunnen aanbieden bij het bestrijden van Covid-19 door middel van preventieve maatregelen. De nadruk lag op kennisdeling, bewustwording, social distancing en hygiëne.

In 2020 – 2022 zullen er verschillende waterputten gemaakt worden, zodat de gemeenschap beter toegang heeft tot schoon drinkwater en het halen van drinkwater uit de rivier voor een groot deel overbodig wordt. Ook zal er ingezet worden op het verbeteren van de kwaliteit van het drinkwater, zoals het koken van drinkwater voor gebruik en de ingebruikname van veilige waterbronnen. Dit project heeft als doel de  gezondheidstoestand van de inwoners van Phulanya te verbeteren.

Er zal een onderzoek uitgevoerd worden om de oorzaken van de huidige problematiek op het gebied van gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen in Phulanya in kaart te brengen.