Toegang tot zorg is een mensenrecht. Voor veel inwoners van Phulanya, Malawi is dit niet vanzelfsprekend. One Hope Malawi zet zich in om iedereeen toegang te bieden tot gezondheidszorg. Daarnaast ligt onze focus op preventie en gezond leven.

  • €2,50 is de prijs voor één consultatie in het ziekenhuis;
  • 44% van de inwoners van Phulanya drinkt water uit de rivier;

Huidige situatie in Phulanya
De gemeenschap heeft niet tot nauwelijks toegang tot de gratis gezondheidszorg van de overheid. De inwoners hebben geen geld om naar een privékliniek te gaan. De gemeenschap heeft één waterpomp en één waterput ter beschikking als bron voor schoon drinkwater. De helft van de inwoners haalt water uit de rivier.

Wat doen wij?
We zetten ons in om de toegang tot gezondheidszorg en -voorzieningen te vergroten om gemeenschappen in staat te stellen een kwalitatief gezond leven te kunnen leiden. We doen dit door:

  • Het boren van waterputten om de toegang tot schoon en veilig drinkwater te vergroten.
  • Het verbeteren van sanitatie voorzieningen in de gemeenschapp en op scholen.
  • Het verhogen van de toegang tot en de kwaliteit van gezondheidszorg.
  • Informatie te delen over een gezonde levensstijl

In 2020 – 2022 zijn er drie waterputten geboord in Phulanya, waardoor de gemeenschap beter toegang heeft tot schoon drinkwater en het halen van drinkwater uit de rivier voor een groot deel overbodig is geworden. In 2023 zal ingezet worden op het verbeteren van de kwaliteit van het drinkwater, zoals het plaatsen van chloordispensers bij waterputten om de verspreiding van cholera tegen te gaan. Daarnaast zal er op één plek in Phulanya nog een waterput geboord worden, omdat er hier nog geen waterput is.

Budget 2023
€20.000,-