Toegang tot zorg is een mensenrecht. Voor veel inwoners van Phulanya, Malawi is dit niet vanzelfsprekend. One Hope Malawi zet zich in om iedereeen toegang te bieden tot gezondheidszorg. Daarnaast ligt onze focus op preventie en gezond leven.

  • €2,50 is de prijs voor één consultatie in het ziekenhuis;
  • 44% van de inwoners van Phulanya drinkt water uit de rivier;

Huidige situatie in Phulanya
De gemeenschap heeft niet tot nauwelijks toegang tot de gratis gezondheidszorg van de overheid. De inwoners hebben geen geld om naar een privékliniek te gaan. De gemeenschap heeft één waterpomp en één waterput ter beschikking als bron voor schoon drinkwater. De helft van de inwoners haalt water uit de rivier.

Wat doen wij?
We zetten ons in om de toegang tot gezondheidszorg en -voorzieningen te vergroten om gemeenschappen in staat te stellen een kwalitatief gezond leven te kunnen leiden. We doen dit door:

  • Het boren van waterputten om de toegang tot schoon en veilig drinkwater te vergroten.
  • Het verbeteren van sanitatie voorzieningen in de gemeenschap en op scholen.
  • Het verhogen van de toegang tot en de kwaliteit van gezondheidszorg.
  • Informatie te delen over een gezonde levensstijl

In 2020 – 2023 zijn er vijf waterputten geboord in Phulanya, waardoor de gemeenschap beter toegang heeft tot schoon drinkwater en het halen van drinkwater uit de rivier voor een groot deel overbodig is geworden.

Mobile clinics
In 2024 focussen we ons op de toegang tot de mobile clinics voor zwangere vrouwen en kinderen uit Phulanya. Mobile clinics zijn klinieken die een dagdeel in het dorp komen om medische hulp te verlenen aan kinderen onder de 5 jaar en aan zwangere vrouwen. De groei van de kinderen wordt in de gaten gehouden, er worden vaccinaties gegeven en zwangere vrouwen kunnen prenatale hulpverlening ontvangen. In Phulanya is er op dit moment beperkte toegang tot Mobile Clinics, door het gebrek aan een goed gebouw waar deze Mobile Clinics gebruik van kunnen maken. Vanaf augustus 2024 hopen wij een Mobile Clinic te verwelkomen in het nieuwe kleuterschool gebouw. Dit zal ten goede komen aan de gezondheid van veel kinderen en zwangere vrouwen in Phulanya.