Een goede loopbaankeuze is niet altijd makkelijk. In Malawi ligt de focus op banen met een goed salaris. Banen in de landbouw, onderwijs, bouw etc. worden niet gepromoot. One Hope Malawi zet zich in om jongeren te begeleiden naar een bewuste loopbaankeuze waar ook hun hart ligt.

  • 0% van de leerlingen op het voorgezet onderwijs krijgt hulp bij een loopbaankeuze
  • €9,48 is het gemiddelde bruto maandsalaris in Malawi

Huidige situatie in Phulanya
Het meerendeel van de inwoners van Phulanya werkt in de kleinschalige landbouw of doet stukloon. De mogelijkheden zijn zeer beperkt door de lage sociaal-economische status. Op school is er geen loopbaanbegeleiding aanwezig. Aals er een loopbaankeuze gemaakt moet worden, wordt er vooral gekozen voor banen met een goed salaris. In veel gevallen is dit niet in lijn met eigen vaardigheden en interesses.

Wat doen wij?
Stichting One Hope Malawi streeft naar het vergroten van bewuste en reeële loopbaankeuzes onder jongeren, door:

  • Kennis over loopbaanmogelijkheden te delen.
  • Het aanbieden van persoonlijke begeleiding om tot een goede keuze te komen.

Dit doen wij in samenwerking met lokale basisscholen en scholen voor voorgezet onderwijs. Er worden lessen aangeboden om de leerlingen te laten ontdekken wat zij leuk vinden en welke zaken er komen kijken bij een bepaalde loopbaankeuze. Daarnaast willen wij hen helpen bij het aanvragen van een studiebeurs. Op deze manier hopen wij dat mensen een loopbaankeuze maken waar ook hun hart ligt.