0 Comments

Kerstgroet uit het veld

2023 was het derde jaar waarin wij ons hebben ingezet om de zelfredzaamheid van de gemeenschap in Phulanya in Zuid-Malawi te verbeteren. Samen met onze lokale medewerkers, de inwoners uit Phulanya, de lokale instanties en door de betrokkenheid van onze donateurs hebben we verschillende projecten kunnen realiseren.

We kijken terug op een bijzonder en bewogen jaar. We hebben resultaten met elkaar mogen vieren, maar ook uitdagingen moeten trotseren. Begin 2023 zorgde cycloon Freddy voor grote schade in Zuid-Malawi. Gedurende een aantal weken bestonden onze werkzaamheden grotendeels uit het verlenen van noodhulp. Nog steeds is de impact van de cycloon zichtbaar en voelbaar.

We delen graag een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar: de opening van de nieuwe kleuterschool, het grootschalige evangelisatie evenement waar verschillende kerken in eenheid bijeenkwamen, de doorontwikkeling van onze onderwijsprojecten, de groeiende bomen in Phulanya en het realiseren van twee nieuwe waterputten voor de toegang tot schoon en veilig drinkwater. Fantastische resultaten, waarbij dankbaarheid overheerst!

We zijn ook dankbaar voor de sponsoren, donateurs en vrijwilligers die het werk van Stichting One Hope Malawi afgelopen jaar hebben gesteund. Door jullie giften, inzet en betrokkenheid kunnen wij doen wat we doen. De projecten geven bijzonder veel hoop aan de gemeenschap in Phulanya.

Wij wensen u en jullie gezegende kerstdagen en een gezond 2024 toe! In verbondenheid kijken we uit naar het jaar dat voor ons ligt, waarin wij onze missie verdere invulling zullen geven en we doen een oproep om onze projecten ook in 2024 te ondersteunen.

Hartelijke groet,

namens het gehele team One Hope Malawi,

Moses Banda en Janien Banda-de Witte