0 Comments

Evangelisatie evenement

Op 28 oktober organiseerden wij een grootschalige evangelisatie evenement in Phulanya. Het was een bijzondere dag. We interviewden onze veldwerker Janien Banda over het evenement.

Waarom is er een grootschalig evangelisatie evenement georganiseerd in Phulanya?
In Malawi is ongeveer 80% van de bevolking christen. Er zijn in de loop van de tijd veel verschillende kerken ontstaan. In de omgeving van Phulanya kun je zo’n 50 kleine kerkjes vinden. Deze kerken werken niet of nauwelijks met elkaar samen. Het evenement heeft dan ook als doel om zoveel mogelijk kerken samen te brengen, om zo meer eenheid te creëren onder de christenen in en rondom Phulanya. Daarnaast is er een gebrek aan kennis over de Bijbel. Er worden veel eigen interpretaties gebruikt die veelal gebaseerd zijn op lokale geloven of hekserij. Dit evenement is daarom ook bedoelt om betrouwbare, op de Bijbel gegronde, kennis over te dragen tijdens de kinderactiviteiten en het hoofdevenement. Het was heel speciaal dat wij dit hebben kunnen doen in Phulanya en dat er meer dan twintig kerken en twee moskeeën uit de omgeving vertegenwoordigd waren!

Hoe verliep het evenement?
De kinderactiviteiten verliepen heel erg goed. We hadden meer dan 1000 kinderen die deelnamen aan de activiteiten die verdeeld waren in verschillende leeftijdsgroepen. De dag werd begonnen met het Bijbelverhaal over de roeping van de eerste discipelen. Daarna volgden creatieve en sportieve activiteiten gebaseerd op het Bijbelverhaal. De kinderen kregen hierna een maaltijd. De jongeren van 15 -18 jaar hadden een Bijbelstudie over hetzelfde Bijbelgedeelte, daarna hebben zij zich aangesloten bij het hoofdevenement.

Het hoofdevenement had als thema: “Volg mij!”. Er waren twee preken over dat God ons oproept om hem te volgen. Het hoofdevenement had als thema: “Volg mij!”. Er waren twee preken over dat God ons oproept om Hem te volgen en een andere preek over wat het volgen van God daadwerkelijk inhoudt voor ons leven. Tussendoor werd er gebeden door voorgangers vanuit de verschillende lokale kerken. Er werd veel gezongen, vooral liederen die voor alle deelnemende kerken bekend waren. Aan het einde van het evenement werd er samen gegeten. De ouderen werden opgehaald met busjes en aan het einde van het evenement weer thuisgebracht. Zonder deze vervoersservice hadden zij geen deel kunnen nemen aan het evenement.

Wat is jouw mooiste herinnering aan het evenement?
Het was prachtig om te zien dat alle deelnemende kerken en twee moskeeën aan het einde van het evenement een Bijbel uitgereikt kregen om in hun kerken te gebruiken. Het was bijzonder om te zien dat de sjeiks de Bijbel ook wilden ontvangen. Wie weet zal God het gebruiken ten goede!


Janien Banda – Oprichter One Hope Malawi