0 Comments

Het bestuur bezoekt de projecten in Malawi

Het bestuur bezoekt Malawi

Eind april bezocht het bestuur de projecten in Malawi. Het was een indrukwekkende ervaring om in ‘het warme hart van Afrika’ te zijn. Het hoogtepunt van de reis was het bezoek aan het werkgebied van One Hope Malawi, Phulanya. We werden warm verwelkomd door de lokale bevolking met dans en muziek, werden door hen toegesproken en verrast met cadeaus (40 eieren en 2 hanen). We zijn dankbaar dat we zo gastvrij werden ontvangen.

Het was bijzonder om de bevolking van Phulanya te ontmoeten en een inkijkje te krijgen in hun leven. We hebben met hen gesproken over hun dagelijkse leven en hun dromen voor de toekomst. De projecten van One Hope Malawi geven hen hoop omdat ze op verschillende gebieden ervaren dat hun levensomstandigheden beter worden. Dit motiveert hen om betrokken te zijn bij de projecten, mee te denken over oplossingen en zich in te zetten voor de ontwikkeling van Phulanya.

We hebben meerdere projecten in Phulanya bezocht en daardoor kunnen zien wat er de afgelopen anderhalf jaar is gerealiseerd door onze veldwerkers en door de inwoners van Phulanya. Een korte terugblik op een aantal bezochte projecten illustreert dit het beste:

Waterputten
We bezochten de waterputten in Phulanya die in 2021 zijn gerealiseerd. De putten worden veelvuldig gebruikt door de inwoners en geeft hen toegang tot schoon drink water. Ook werd er hard gewerkt aan een aantal nieuwe waterputten. Bij één van de nieuwe waterputten ontmoetten we een aantal lokale inwoners die druk bezig waren om de laatste werkzaamheden aan de waterput uit te voeren. Het maakte hen trots om het resultaat van hun harde werk te laten zien!

Onderwijs
We hebben verschillende scholen bezocht waar kinderen uit Phulanya naar school gaan. De kinderen moeten vaak lange afstanden afleggen om op school te komen. One HopeMalawi heeft aan 40 kinderen fietsen ter beschikking gesteld, waardoor zij gemiddeld 4 uur minder reistijd per dag hebben. Ook waren we te gast op een middelbare school waar we met de studenten uit Phulanya spraken over hun motivatie om verder te leren voor leraar, verpleegkundige, dokter of advocaat. One Hope Malawi begeleidt hen in hun loopbaankeuze.

Landbouw
Op deze foto is één van de inwoners van Phulanya te zien. Wij bezochten hem op zijn stuk grond waar hij hard werkt om gewassen te verbouwen. Hij vertelde dat de omstandigheden in Phulanya, zoals droogte en overstromingen, ervoor zorgen dat het een uitdaging is om de oogst te laten slagen. OneHope Malawi helpt de inwoners van Phulanya om landbouw technieken te verbeteren, waterwegen aan te leggen en het delen van kennis te stimuleren.
Evangelisatie

We werden door pastor Zitha en zijn vrouw uitgenodigd om bij hen te komen eten. Ze zijn in dienst bij One Hope Malawi en bezoeken de inwoners van Phulanya iedere dag om pastorale hulp te verlenen. Daarnaast organiseren zij evangelisatie activiteiten in Phulanya. De inwoners voelen zich hierdoor gezien en gehoord. De pastor vertelde over zijn passie om de mensen in Phulanya te helpen en het evangelie met hen te delen.

Markt 
Tijdens ons bezoek hebben we geholpen bij een markt die georganiseerd werd door OneHope Malawi. Kleding, dekens, klamboes en matten werden voor een toegankelijk bedrag aan de inwoners van Phulanya beschikbaar gesteld. Wanneer de bedragen te hoog waren, konden ze de spullen gratis meenemen. Het was bijzonder om te zien hoe dankbaar de mensen waren met hun nieuwe spullen en hoeveel vreugde het hen bracht!

Herbebossing
Phulanya heeft een oppervlakte van ongeveer 15km2. Overal waar je in het gebied komt zijn de door One Hope Malawinieuw geplante bomen te vinden, totaal ongeveer 6000 stuks.  Momenteel wordt door onze veldwerkers en door de inwoners van Phulanya veel aandacht besteed aan het verzorgen, bewateren en beschermen van de bomen.

Er is de afgelopen periode veel bereikt door One Hope Malawi, maar er is nog zoveel meer te doen en op te pakken. We hebben tijdens het bezoek kunnen horen en zien welke noden er zijn en welke hulp er ontzettend welkom is voor de inwoners van Phulanya. Het motiveert ons en de veldwerkers om verder te gaan met ons werk, onderzoek te doen naar nieuwe ideeën/ oplossingen en plannen te maken voor de toekomst. Centraal hierin staat het bewerkstelligen van structurele verandering en vooruitgang voor Phulanya en het stimuleren van eigenaarschap van de inwoners van Phulanya. De plannen worden de komende periode verder uitgewerkt, zullen verwerkt worden in het beleidsplan voor 2023-2024 en bij jullie onder de aandacht worden gebracht.

De activiteiten van One Hope Malawi kunnen niet gerealiseerd worden zonder de hulp van onze donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen en de samenwerkingen met overheid, scholen en lokale organisaties. Wij willen via deze weg onze grote dank hiervoor uitspreken.

Hartelijke groet,

Martin, Annemijn en Auke
Het bestuur van One Hope Malawi