0 Comments

Vreugde in Phulanya!

De blijdschap in Phulanya is groot omdat er toegang komt tot schoon drinkwater. Vorige week werden er twee nieuwe waterputten geboord.

Achtergrondinformatie
Toen wij in 2020 onze projecten startten, waren er in Phulanya twee waterputten beschikbaar voor zes dorpen. De meeste mensen hadden geen toegang tot schoon drinkwater. Er werd gebruik gemaakt van vuile waterbronnen of er werden lange afstanden afgelegd om drinkwater uit de rivier te halen. Het gebruik van vuile waterbronnen of het water uit de rivier brengt gezondheidsrisico’s mee en vergroot de kans op verspreiding van ziektes zoals cholera en bilhazia. Onze eerste activiteiten in Phulanya waren er daarom gericht op het boren van nieuwe waterputten met als doel schoon drinkwater beschikbaar te stellen aan de gehele gemeenschap. In 2021 is het gelukt om drie nieuwe waterputten te realiseren.

Een nieuwe waterput in Namagawa
Afgelopen maand is het gelukt om ook in het dorp Namagawa een waterput te boren. Namagawa ligt erg afgelegen en de behoefte aan een waterput was erg groot.Tot voor kort konden de boormachines het dorp niet bereiken vanwege het slechte wegennetwerk. Inmiddels is het wegennetwerk naar het dorp verbeterd en is het gelukt om de waterput te realiseren. One Hope Malawi heeft afgelopen jaar een kleuterschool gebouwd in Namagawa, die ook veel baat zal hebben bij de nieuwe waterput.

Dankbaarheid overheerst!