0 Comments

Schoon drinkwater voor Phulanya!

Het is een warme dag in Phulanya. De temparatuur komt boven de 40 graden Celsius uit. Het is rustig in het dorp; iedereen is bezig om hun land voor te bereiden op het regenseizoen. Een paar vrouwen staan bij de waterput. Ze halen hier water voor thuis. Eén vrouw heeft een baby op haar rug and vult drie grote jerry cans met water. Als ze eenmaal gevuld zijn, bindt ze de jerry cans op haar fiets. Tot onze verbazing houdt de fiets het gewicht van het water. Ze vertelt ons dat ze veel kilometers moet fietsen om bij de waterput te komen. Er is geen schoon drinkwater beschikbaar in de buurt van haar huis. Ze komt elke dag van ver om water te halen. Een zware taak voor deze jonge moeder. Het is een zegening dat ze een fiets heeft. Veel mensen in Phulanya moeten deze afstand lopen of geven het op en gebruiken het water uit de rivier. Het is een zorgwekkende situatie.

Ons werk

Deze week wordt er een niewe waterput geboord aan de andere kant van het dorp. Het is ons doel om nog drie waterputten te boren. Wij zijn alle mensen die ons werk ondersteunen erg dankbaar! Jouw/uw bijdrage heeft hoop gegeven aan de inwoners van Phulanya. Er moet nog veel gedaan worden en we hebben uw financiële bijdrage hard nodig.  Geef hoop aan de inwoners van Phulanya en sluit je aan bij onze missie om de dagelijkse levensomstandigheden te verbeteren in Phulanya!

Wat kunt u doen?

  • Bid voor het werk dat One Hope Malawi doet!
  • Word een vrijwilliger. We hebben mensen nodig die onze website kunnen onderhouden, mee kunnen helpen met fondsenwerving etc. Stuur ons een e-mail als je geïnteresseerd bent: info@onehopemalawi.com
  • Ondersteun ons werk met een donatie. Wij hebben meer financiële ondersteuning nodig om ons werk te kunnen blijven doen. U kunt dit doen via de website (PayPal) of u kunt direct een gift overmaken naar NL97ABNA0881988871, Stichting One Hope Malawi, BIC: ABNANL2A