0 Comments

Publicatie Jaarverslag 2022

Met veel plezier delen wij het jaarverslag 2022 van Stichting One Hope Malawi. Hierin presenteren wij de activiteiten, uitdagingen en resultaten van onze missie om de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen in Malawi te verbeteren.

De belangrijkste doelstellingen van ons beleidsplan 2020-2022 waren gericht op het opstarten van de stichting, het leren kennen van het werkgebied en het succesvol realiseren van onze eerste projecten. We kunnen met dankbaarheid constateren dat dit is gelukt. 2022 stond in het teken van het bieden van continuïteit en doorontwikkeling van de projecten en het simuleren van de groei in financiële middelen om de projecten te kunnen realiseren.

We hebben veel resultaten met elkaar mogen vieren het afgelopen jaar. Zo zijn er onder andere:
⭐️ 24 middelbare school studenten met een studiefonds ondersteund;
⭐️ 40 basisschoolleerlingen voorzien van een fiets om naar school te kunnen gaan;
⭐️ 6000 nieuw geplante bomen verzorgd en beschermd;
⭐️ 280 families ondersteund met zaden en hulpmiddelen voor de landbouw;
⭐️ 8 gewasgroepen opgezet om kennisdeling over landbouwtechnieken en verkoop van de oogst te stimuleren;
⭐️ …en er is een nieuwe kleuterschool gebouwd!

We zijn dankbaar voor de sponsoren, donateurs en vrijwilligers  die ons werk mogelijk maken en kijken er naar uit om onze missie de komende jaren verder invulling te geven.

Veel leesplezier!