0 Comments

Beleidsplan 2023-2025

Met gepaste trots presenteren wij het beleidsplan van One Hope Malawi voor de periode 2023 tot en met 2025. Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn we dankbaar voor alles wat is gerealiseerd. Vooral het behalen van ons CBF-keurmerk en onze formele registratie als organisatie in Malawi waren belangrijke stappen. Er is een goede basis gelegd om verder te gaan met onze missie; het bewerkstelligen van de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen in Malawi. Om onze missie voort te zetten, zal One Hope Malawi zich de komende drie jaar focussen op de volgende zes thema’s:

🌟 Het bevorderen van de toegang tot en kwaliteit van onderwijs;
🌟 Het opbouwen van klimaatbestendige gemeenschappen;
🌟 Het vergroten van de toegang tot gezondheidzorg en sanitaire voorzieningen;
🌟 Het ontwikkelen van slimme landbouwtechnologieën en praktijken;
🌟 Het vergroten van bewuste en reeële loopbaankeuzes onder jongeren;
🌟 Het aanbieden van betrouwbaar Bijbels onderwijs.

In het beleidsplan worden de thema’s toegelicht en wordt er dieper ingegaan op de context, aanpak en daaruit voortvloeiende activiteiten voor de komende drie jaar. Klik op deze link om het beleidsplan 2023-2025 te lezen. Liever een beknopt overzicht van onze projecten in 2023? Bekijk het hier!