Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Stichting One Hope Malawi, Januaristraat 118, 1335AJ Almere, e-mailadres: info@onehopemalawi.com, telefoonnummer: –Hoofdverantwoordelijke: A. Van den Boogaard – Van Gent , e-mailadres: avandenboogaard@onehopemalawi.com, telefoonnummer: +31 (0) 657174682
Operationeel verantwoordelijke: Jan de Witte, e-mailadres: it@onehopemalawi.com, telefoonnummer: +31 (0) 646296446
Functionaris van de Gegevensverwerking: , e-mailadres: , telefoonnummer:

Verwerkingsactiviteiten van reguliere persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegeven(s): E-mailadres/telefoonnummer
Categorie betrokkenen: Donateurs
Grondslag voor de verwerking: Toestemming
Doel verwerking: Klantrelaties
Zelf verwerken: Ja
Waar bevindt zich de verwerker? Binnen de EU of in een land met voldoende juridische waarborgen
EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing/Niet nodig
Bewaartermijn: onbekend
Veiligheidsmaatregelen: Anonimisering persoonsgegevens Anti-Malware

Categorie persoonsgegeven(s): Naam, adres, woonplaats
Categorie betrokkenen: Donateurs
Grondslag voor de verwerking: Toestemming
Doel verwerking: Klantrelaties
Zelf verwerken: Ja
Waar bevindt zich de verwerker? Binnen de EU of in een land met voldoende juridische waarborgen
EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing/Niet nodig Bewaartermijn: onbekend
Veiligheidsmaatregelen: Anonimisering persoonsgegevens Anti-Malware

Verwerkingsactiviteiten van bijzondere persoonsgegevens: NVT

Datum aanmaken register: 26 mei 2020
Updates: