Gezondheidszorg

€2.375 van €38.250 opgehaald

Toegang tot zorg is een mensenrecht. Voor veel inwoners van Phulanya, Malawi is dit niet vanzelfsprekend. One Hope Malawi zet zich in om iedereeen toegang te bieden tot gezondheidszorg. Daarnaast ligt onze focus op preventie en gezond leven. 

  • €2,50 Prijs voor één consulatie in het ziekenhuis
  • 44% van de inwoners van Phulanya drinkt water uit de rivier 
  • 1 Waterpomp aanwezig voor meer dan 1000 inwoners in Phulanya

Huidige situatie in Phulanya
De gemeenschap heeft niet tot nauwelijks toegang tot de gratis gezondheidszorg van de overheid. De inwoners hebben geen geld om naar een privékliniek te gaan. De gemeenschap heeft één waterpomp en één waterput ter beschikking als bron voor schoon drinkwater. De helft van de inwoners haalt water uit de rivier. In Malawi is Covid-19 aanwezig. Het aantal besmette gevallen stijgt meer en meer. De gemeenschap Phulanya heeft nood aan ondersteuning in deze pandemie. 

Wat doen wij?
Gezien in 2020 de Covid-19 pandemie begonnen is, zal er gestart worden met preventieve maatregelen tegen Covid-19. De nadruk zal liggen op kennis, bewustwording, social distancing en hygiëne. Daarnaast zal er gewerkt worden aan het verbeteren van de toegang tot de gezondheidszorg voor de inwoners van Phulanya waar dit nodig is. Dit doen wij door samen te werken met de ziekenhuizen in de buurt en de overheidsinstanties die betrokken zijn bij de gezondheidszorg in Malawi. Er zal een project opgestart worden om beschermende middelen, zoals mondmaskers, te maken door lokale kleermakers. Deze zullen uitgedeeld worden aan de lokale bevolking. Dit project zal gedaan worden in samenwerking met Malawiaanse overheid. 

In 2020 – 2022 zullen er twee waterputten gemaakt worden, zodat de gemeenschap beter toegang heeft tot schoon drinkwater en het halen van drinkwater uit de rivier voor een groot deel overbodig wordt. Ook zal er ingezet worden op het verbeteren van de kwaliteit van het drinkwater, zoals het koken van drinkwater voor gebruik en de ingebruikname van veilige waterbronnen. Dit project heeft als doel de  gezondheidstoestand van de inwoners van Phulanya te verbeteren. 

Er zal eind 2020 / begin 2021 een onderzoek uitgevoerd worden om de oorzaken van de huidige problematiek op het gebied van gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen in kaart te brengen.
 

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00